DE 7 CHAKRA – ENERGI CENTRE

Chakra er en betegnelse for syv energicentre der udspringer langs rygraden og op til hovedet. De tre nederste (gul, orange, rød) står for det ubevidste, det dyriske, for følelserne og den indre verden. De tre øverste (pink, lilla, blå) står for det bevidste, det instinktive og den ydre verden. Det midterste hjertechakra (grøn) er forbindelses kanalen og står for balance.

CHAKRA KOMBINERET MED GOAL MAPPING

Den unikke kombination af Goal Mapping metoden og chakra systemet som du finder siderne her, har været min vej til et liv i alle regnbuens farver. Chakra systemet hjælper med at forstå dig selv bedre, og Goal Mapping metoden hjælper dig med at lægge en plan og handle den.

ER DER ROD OG UBALANCE I DIT LIV 

Hvis der er rod i dit liv, er der rod (ubalance) i dine chakra og omvendt. Du kan altså ryddet op både i din indre og ydre verden samme tid, ved at have et lille kendskab til denne gamle visdom. For nogle vil det hjælpe at tage fat det indre, mens for andre er der brug for at fjerne fysisk rod fra det ydre. Det varierer desuden ifht. den livscyklus du befinder dig i.

HVILKEN FARVE HAR DU BRUG FOR

Der findes enorme mængder viden om chakra systemet, så nedenstående skal ses som en vejledende introduktion. Når først du begynder på denne rejse, er emnet uudtømmeligt og du vil finde din egen visdom, som virker for dig.

Rod chakra

Dit Fysiske livsområde

Rodchakraet repræsenterer vores mest basale behov og fortæller, hvor praktisk orienteret ogfysisk velfungerende vi er. Det rummer vores evne til at manifestere ønsker, tanker og ideer.

Ved at arbejde med rodchakra vækkes din livskraft, du kan mærke dig selv og føler dig somhovedpersonen i dit eget liv. Du får en oplevelse af at du er god nok som du er og det er andremennesker også. Du bliver bevidst om dine reaktioner: Hvorfor bliver jeg irriteret? Hvordanhandler jeg mine drømme?

Farve: Rød

Rodchakra er knyttet til fysisk sikkerhed. Det påvirkes af dine tanker og følelser om:

Kærlighed, karriere, hjemmet, følelsen af tryghed, sikkerhed, opfyldelse af basale behov, familie, ejendele.

Kropsområder: Fordøjelse, lænd, underkrop, fødder, binyrer, underliv, kønsdele og anus.

I balance: Praktisk orienteret og fysisk velfungerende. Styr pengesager, gode medmenneskelige relationer. Du ved hvem du er og hvad du vil. Du har kærlighed til dig selv og livet. Du er glad i din krop.

I ubalance: Du har dårlig jordforbindelse, kan have tendens til at støde ind i ting, slå ben ogfødder. Der er i manglende kontakt med kroppen. Du lever dit liv udelukkende fra hovedet. Fastlåste meninger, og manglende fleksibilitet. Urealistisk forhold til penge, job, bolig, familie ogseksualitet. Du kan være usikker din egen identitet, det er et problem at planlægge dit liv ogsvært at finde mening i tilværelsen.

Underaktiv: Hvis du har tendens til at være nervøs og ængstelig, er dit rodchakra sandsynligvisunderaktivt. Du har svært ved at overskue fysiske og praktiske ting. Lever ofte i endrømmeverden eller er spirituelt søgende, at du helt har mistet jordforbindelsen.

Overaktiv: Hvis rodchakra er overaktivt kan du være meget materialistisk og ligefrem grådig. Du er sandsynligvis tryghedsnarkoman og har modstand mod forandringer. Du kan have svagkontakt til dine følelser, ikke magte nære relationer og kun forholde dig til de ting, der kanmåles og vejes.

Fysiske udfordringer:Klodset,hæmmet, nyrelidelser, vandladningsproblemer, mavetarmproblemer, knogleskørhed, årebetændelse, kredsløbslidelser, kolde fødder, underlivsproblemer, hæmorider, iskias, og åreknuder.

Psykiske udfordringer: Frygt omkring dine basale behov vil blive opfyldt. Bekymringer om penge, karriere og ejendele. Udfordringer med at handle dine drømme, ubevidst tror du ikkedu fortjener at være her jorden. Du har ikke fundet din plads livets scene.

Hvad kan jeg gøre: Rodchakra er vores grounding og forankring her jorden. ture, fysiskbevægelse, motion, nærende mad, tale rart til din krop er altsammen med til at skabe balance.

Hara chakra

Dit mentale livsområde

Harachakraet repræsenterer vores livslyst, vores evne til at tage del i livets glæder. Dette chakra handler også om vores forhold til de nære relationer, vores seksualitet, sanselighed og lystfølelse. Chakraet er forbundet til kreativitet, det indre barn, spontanitet og evnen til at rumme alle følelser.

Ved at arbejde med hara chakraet vil du rydde op i din mentale vanetænkning, som forhindrer dig i at være den du virkelig er, i stedet for den du tror du bør være. Der ligger meget selvkærligt arbejde i dette chakra. Du bliver bevidst om dine tankemønstre og får øje for hvornår du slår dig selv i hovedet i stedet for at heppe dig selv.

Farve: Orange

Harachakraet er knyttet til livsglæde. Det påvirkes af dine tanker og følelser om:

Glæde, leg, nydelse, sexualitet, lyst, frihed, stabilitet, og sanselighed.

Kropsområder: Blærer, urinveje, nyrer, livmoder, prostata og kønsorganer.

I balance: Det er fra harachakraet, vores kreativitet og glæde udspringer. Harachakraet handler om følelser og seksualitet. Når det er åbent flyder dine følelser frit og du giver udtryk for dem uden at være ‘over-følsom’. Du er åben for intimitet, kan være passioneret og livlig. Du har ikke problemer med din seksualitet og kan tillade dig selv at være et seksuelt væsen. Du er fleksibel, spontan, har evnen til at være nærværende, flyde med derhen hvor livet tager dig. Med et harachakra i balance har du en sund, livskraftig udstråling, et godt humør, og en veludviklet lystfølelse til at bruge dig selv og livets muligheder.

I ubalance: Et harachakra i ubalance kan betyde manglende fleksibilitet og spontanitet. Forandring er en irritation og livets strøm følges uvilligt. Der kan ligge seksuel skyldfølelse, skyld, skam, vrede, magtesløshed og svigt til grund for ubalancen. Med et blokeret harachakra stiller du for høje krav til dig selv, det fremmer et dårligt selvværd og en følelse af utilstrækkelighed. Du er nem at give skyldfølelse og sætter andre før dig selv.

Underaktiv: Hvis du har tendens til at være stiv og ufølsom eller har et ‘pokeransigt’, (tager maske for din omverden) er dit harachakra underaktivt. Du er ikke særlig åben overfor andre mennesker. Du kan have problemer med at i dybden, jager måske efter glæden, kan ikke falde til ro og finde glæden i dig selv.

Overaktiv: Hvis harachakra er overaktiv, har du tendens til at være meget emotionel. Du kan have behov for at være seksuelt aktiv, eller er afhængig af sex.Din bekræftelse søges udefra, istedet for en forankring i dig selv. Et overaktivt hara chakra kan også vise sig ved at du skal gøre dig klog andres bekostning og vil overbevise andre om din “sandhed.”

Fysiske udfordringer: Nedsat immunforsvar, nyresygdomme, problemer med blære, tarmsystem, bindevævslidelser, gigt, eksem. Hudproblemer som akne kan skyldes for styrrelser i immunforsvaret. Lændeproblemer, underlivssygdomme, hofteskader og bækken

løsning.

Psykiske udfordringer: Appetitløshed, spisevægring, ekstrem sult, tvangstanker, manier som rengøringsvanvid, overdrevet håndvask, kleptomani, besat af dit udseende, bekymrende tanker omkring din krop og følelse af utilstrækkelighed.

Hvad kan jeg gøre: Hara chakra opfordrer til lyst og leg. Du kan blive bevidst om at du ikke

skal tro på alt hvad du tænker – men tænke på alt det du tror. Hvad gør dig virkelig glad?

Solar Plexus Chakraet

Dit livsområde for selvrespekt

Solar plexus chakraet repræsenterer vores indre power, vores evne til at markere os, sætte mål og handle dem. Det er i dette chakra, vi skal lære at vise, hvem vi er og sætte vores grænser en kærlig måde. At sige til og fra de rigtige steder.

Solar plexus chakraet ses som en af denne tids største udfordringer med vores enorme ego. I solar plexus er energien meget koncentreret ud fra jeg’et: Jeg føler, jeg tænker, jeg gør, jeg vil, jeg forholder mig osv.

Solar plexus chakraet er knyttet til selvrespekt. Det påvirkes af dine tanker og følelser om:

Selvværd, selvkontrol, skelneevne, magtbalance, frygt for autoriteter, nuværende eller tidligere oplevelser hvor du følte dig domineret af et andet menneske, kontroltab, frygt for at miste kontrollen.

Farve: Gul

Kropsområder: Mellemgulvet, mavesår, kredsløb, bugspytkirtlen, og lever.

I balance: Balancen i chakraet viser sig ved den måde, hvorpå du udtrykker følelser. Når vi tør erkende vore følelser og tør udleve dem. Du har selvværd og er hjælpsom. Står ved dit ord, siger ja, når du mener ja. I fuld balance er du kraftfuld uden at være aggressiv. Hengivende uden at være svag. Du er god til at samarbejde med andre. Når vi tør erkende vores følelser, udleve dem og søge en balance, udtrykkes det positive aspekt af chakraet. Du udtrykker en god følelse af, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert i en given situation. Du er kraftfuld og energisk. Du bruger den positive energi fra egoet bevidst, til at drive dig frem mod dit mål uden at lade dig stoppe af forhindringer.

I ubalance: Har du svært ved at styre dine følelser og dine impulser. Fx. trangen til søde sager, mad, alkohol eller andre stimulanser. Du har svært ved at træffe valg og ser ofte verden i sort/hvid. Du har tendens til at hidse dig op over andre. Du ser fejl hos andre og fordømmer

dem uden at se det samme i dig selv. Det kaldes projektion, og betyder at være kastet ud af sig selv. Det du projicerer bort er følelser, som du ikke genkender i dig selv men som du hæf  ter andre. Når projektionerne er af negativ karakter og kastes andre, er det nemmere at projicere sine dårlige sider over andre og være fri for at skulle se dem i sig selv. Det er lettere hvis det er de andres skyld, dine forældres, din partners eller samfundets skyld. I ubalance indtager du en offer rolle.

Underaktiv: Når solar plexus chakra er underaktivt, har du tendens til at være passiv og ubeslutsom. Du er sandsynligvis usikker og får ikke det du ønsker. Du kan være konfliktsky, have svært ved at noget udført, der mangler dynamik, selvbevidsthed, motivation og vilje. Et underaktivt solar plexus, er som en magnet for andres negative energi. De bliver suget ukritisk ind i din krop og sjæl. Det betyder, at der mangler et ‘jeg filter’ mellem dig og omverdenen. Du kan være et typisk offer, en person der altid tilbageholder egne behov og reaktioner for at give plads til andre. Du kan have tendens til at leve gennem andre, have svært ved at mærke dig selv, dine følelser og behov. I stedet mærker du andres forventninger og dine egne grænser overskrides gang gang. Det kan også vise sig som en person, der er verdensfjern og har svært ved at overholde aftaler eller huske helt banale ting. Personen kan virke som i en anden verden og ansvarsløs.

Overaktiv: Hvis solar plexus chakra er overaktivt kan du være dominerende og måske aggressiv, nogle bliver tyranniske, selvoptagede og selvcentrerede. Parforhold, der er baseret en belastet solar plexus energi, vil svinge mellem kærlig idyl og skilsmisse.

Fysiske udfordringer: Solar plexus har med ophobning at gøre, det viser sig som træg fordøjelse, krampe, overfladisk åndedræt, dårligt kredsløb, mavesår, spændinger, astma, bronkitis, hjerte-kar problemer, blodsukker ubalancer.

Psykiske udfordringer: Problemer med lavt selvværd, føler sig utilstrækkelig, sammenligner sig med andre, lever ikke op til egne forventninger, urimelige høje mål for sig selv, fylder andres kop før sin egen, sætter ikke sig selv først, løber tør for energi, mister sit overskud, deprimeret, trist.

Hvad kan jeg gøre: Det kan være nødvendigt at søge hjælp til at genoprette balancen i dette chakra, hvis selvværdet er ramt. Ophold i solen højner humøret og gør godt for alle. Når dette

ikke er muligt kan meditation foran stearin lys være nyttigt.

Hjerte chakra

Dit følelsesmæssige livsområde

Hjertechakraet repræsenterer vores evne til at rumme medfølelse, overbærenhed og tilgivelse

ikke blot over for andre, men også overfor os selv. Det er i hjertechakraet, vi mærker de dybe følelser som er vores vej videre frem i livet og i vores spirituelle udvikling. Hjerte chakraet er forbindelseskanal for alle vores chakra.

Ved at arbejde med dit hjertechakra, kan du blive bevidst om den måde du behandler dig selv og andre på. Hvordan behandler du dig selv? Lader du dig udnytte? Fylder du din egen kop først?

Hjertechakra er knyttet til dit følelsesliv. Det påvirkes af dine tanker og følelser om:

Menneskelige forhold, relationer, kærlighed, tilknytninger, tilgivelse eller ikke tilgivelse, sunde forhold, usunde forhold, afhængighed, frihed

Farve: Grøn

Kropsområder: Hjerte, Bryst, skuldre, arme, hænder,lunger og blodkar.

I balance: Hjertechakra handler om kærlighed, venlighed, og empati. Når det er åbent, er du medfølende, venlig og fremmer harmoniske forhold til andre mennesker. Du oplever glæde ved at give uden at forvente noget igen. Du har evnen til at indleve dig i andres behov uden at miste dig selv.

I ubalance: Kan du være afstumpet og mangle den dybe kontakt til dig selv. Du kan have tendens til at forlade dig selv, og over i andre. En person med ubalance i hjertechakra, der oplever sorg, kan have svært ved at slippe sorgen og lukke sig inde i sine følelser. Det kan opleves ved at leve i fortiden og fokusere det der var, i stedet for det der kan komme.

Underaktiv: Når dit hjertechakra er under aktivt, kan du virke fjern på dine omgivelser. Du

kan føle dig oversensitiv og lydfølsom.

Overaktiv: Når dit hjertechakra er overaktivt, kan du komme til at ”kvæle” andre med din

kærlighed og som kan være betinget eller udspringe af selviske grunde.

Fysiske udfordringer: Åndedrætsproblemer, hjerte/kredsløbssygdomme, blodtryks problemer, immunsystemet. Astma, bronkitis, forkalkninger og kredsløbsforstyrrelser kan være resultat af et dårligt fungerende hjerte chakra. Hjertechakraet er samlingspunktet for de tre nederste chakras, underbevidstheden og de tre øverste, bevidstheden. Hjertet mærker, filtrerer alle indtryk og ophobninger.Hjertechakra styrer balancen mellem det somatiske det viljestyrede nervesystem og det autonome det automatisk styrede nervesystem.

Psykiske udfordringer: Enhver frygt eller nervøsitet omkring at give eller modtage kærlighed vil hjertechakra til at blive uklart. Afhængighedsforhold giver et blokeret chakra. Dit hjerte vil være lukket.

Hvad kan jeg gøre: Hjerte chakra nyder godt af naturen. Alle slags natur. En væren i kroppen, i stedet for i hovedet. Gøre det som får dig til at glemme tid og sted. Musik er en healer, find dit yndlings nummer som får dig til føle noget rart. Hæv din vibration fra frygt til kærlighed.

Hals chakra

Dit finansielle livsområde

Halschakraet repræsenterer vores evne til at kommunikere, videreformidle vores ønsker og behov. Det  rummer den dybe indre viden, som enhver besidder og som er udtryk for kontakten med vores højere selv.

Halschakraet handler om at udtrykke sig selv, og sige fra. Når det er i balance, giver du let og ubesværet udtryk for dine meninger. Det er let for dig at udtrykke dig både sprogligt og kreativt.

Halschakra er knyttet til dit finansielle liv. Det påvirkes af dine tanker og følelser om:

Kommunikation, at sige din mening, at undervise, synge, tale, skrive, kreative projekter, drømme og evnen til at give udtryk for dine behov.

Farve: Blå

Kropsområder: Åndedræt, hals, stemme, nakke, hovedpine, høreforstyrrelser,

skjoldbruskkirtlen og nakken.

I balance: Du kan kommunikere, give rene meldinger til andre, llytte og holde fast i det der siges. Du kan udtrykke dig kunstnerisk. I balance hviler du i dig selv, du er ikke afhængig af andres accept og kærlighed, for du ved, at den er i dig selv. Du kan frigøre dig fra materielle bindinger. Halschakra i balance formidler en indre og dyb viden. Med et stærkt hals chakra er der rig mulighed for at ideer og omsætte dem et materielt plan.

I ubalance: Hals chakra ubalancer ses hos mennesker, der har udfordringer med både at formidle og modtage beskeder. De kan have svært ved at give udtryk for deres ønsker og behov. Ofte viser ubalancen sig ved mumlende eller stammende stemmeleje. Har du et ubalanceret hals chakra, vil du gøre alt for ikke at skulle tale i større forsamlinger. Du føler dig ofte misforstået og andre misforstår tit, det du siger til dem. En person med svækket hals chakra er tilbøjelig til at holde følelser tilbage og kan fremstå konfliktsky.

Underaktiv: Når hals chakraet er under aktivt taler du ikke meget, kan virke sky og indadvendt. Rødmer når der tales til dig, eller hvis du selv skal sige noget i større eller mindre forsamlinger.

Overaktiv: Er Halschakraet overaktivt, har du tendens til at tale for meget, sædvanligvis for at dominere og holde andre menneske afstand. Du er muligvis også en dårlig lytter.

Fysiske udfordringer: Halslidelser som halskatar, knuder stemmebåndet, hæshed, struma, betændelse i mandler, hals, nakkestivhed. Nakke- og hals myoser, tænderskæren og alle hormonelt betingede ubalancer, da hypofysen er overordnet styrende for Halschakraets tilstand. Øget behov for stimulanser som slik, spiritus, kaffe, tobak eller mad.

Allergi over for pollen, fødevarer, dyr, støvmider, kosmetik m.m er tegn et svækket hals chakra. Mange psykosomatiske sygdomme har rod i et ubalanceret hals chakra. I hals chakraet ligger også træthed, udmattelse, spændingshovedpine, stofskifteproblemer, depression og høreforstyrrelser.

Psykiske udfordringer: Frygt omkring sin egen kommunikation og følelsen af ikke at blive forstået, skaber ofte et fysisk ubehag i dette område. Hvis du taler for meget og lytter for lidt, vil dit halschakra også være ude af balance.

Hvad kan jeg gøre: Åndedrætsøvelser, træk vejret bevidst, nyd synes af himmel eller hav. Vær kreativ med de blå nuancer, tegn, mal, syng. Jeg har undladt at inddrage olier,

krystaller, englekort m.m da emnet er for stort og bedre beskrevet andre steder end her.

Pande chakra

Dit sociale livsområde

Pandechakraet også kaldet 3. øje chakra, repræsenterer vores evne til at bruge vores sjette sans, vores intuition og evnen til at integrere vores fysiske verden med den spirituelle. Med pandechakraet åbner vi vores sanser for den spirituelle verden.

Pande Chakra er knyttet til dit sociale liv. Det påvirkes af dine tanker og følelser om:

Intuition, nuet, fortiden og fremtiden. Dit ønske om eller modvilje til at se klart, hvad der er i vente til dig. Hvis noget har skræmt dig i fortiden, kan du holde dig selv ubevidst tilbage, hvis du er ængstelig for fremtiden kan det blokere for energien. Et pandechakra eller 3. øje chakra i balance åbner for at opleve livet styret af kærlighed frem for frygt. Det styrker din evne til at være i nuet.

Farve: Blå

Kropsområder: Nervesystemet, rygrad, hoved, syn, hukommelse.

I balance: Pandechakra handler om intuition, indsigt og visualisering. Når det er åbent, har du en god intuition og du kan have tendens til at fantasere. Måske er du clairvoyant. Når dette chakra er i balance, bruger du din sjette sans/ mavefornemmelse aktivt. Du formår at se en mening med alt og opfatter de budskaber, som kan gemme sig i din hverdag. Din vilje til at se det positive i alle situationer, gør at du kan hæve dig over hverdagens trivialiteter. Du er i kontakt med og bevidst om dine skyggesider. Du arbejder aktivt bevidst med dem i stedet for at fornægte og undertrykke dem.

I ubalance: Diffus tankegang, nedsat koncentration, overtro og manglende sund skelneevne. Med et Pandechakra i ubalance kan det være svært at omsætte Pandechakraets hurtige vibration til det praktiske fysisk plan. Der kommer en masse indtryk og et virvar af følelser, som gør en mere sårbar. Personer som mediterer meget og bruger al deres opmærksomhed Pande chakraet kan blive rodløse og mangle jordforbindelse.

Underaktiv: Hvis Pandechakraet er under aktivt er du ikke særlig god til at træffe beslutninger,  du kan have tendens til at ligge under for autoriteter eller andres meninger. Du kan være  ‘snæversynet’ og have tendens til at tro alt, du hører. Du bliver måske let forvirret. Du kan  kun forholde dig til det som kan måles og vejes. Du læner dig op af andre menneskers holdninger og får ikke givet din egen til kende.  Går tingene dig imod, har du tendens til at glide ind i en depression, du har svært ved at håndtere modstand i livet.

Overaktiv: Er Pandechakraet overaktivt kan man have tendens til at leve i en fantasiverden. I alvorlige tilfælde kan hallucinationer forekomme. Et overaktivt Pandechakra ses hos mange af de indlagte psykiatriske afdelinger og hos mange psykopater. De er tit meget intelligente

men kan have et uvirkeligt forhold til, hvad der er ret, uret og hvad der er forbryderisk.

Fysiske udfordringer: Hovedpine, synsforstyrrelser, mentale problemer øjenlidelser, nervebetonede ubalancer, hukommelsesproblemer, problemer i hormonsystemet og hormonelt betingede sygdomme.

Psykiske udfordringer: Depression, nedtrykthed, tristhed, angst, nervøsitet, hormonelt betingede sygdomme. Vinterdepression kan være et problem med ubalance i pandechakraet.

Hvad kan jeg gøre: Søg guidede meditationer, lad tankerne være, lev i nuet, hør klassisk musik, undersøg din spirituelle gaver, leg med englekort, omgiv dig med mennesker der løfter

dig, hæv din energi ved at lave energi øvelser.

Krone chakra

Dit spirituelle livsområde

Kronechakraet repræsenterer vores evne til at udnytte vores spirituelle visdom og forbinde os med den fysiske verdens begrænsninger gennem brug af vores finere sanser. Kronechakraet handler om kærligheds bevidsthed. En tro at vi alle er ét og har adgang til den samme energikilde, hvorfra vi kan søge vejledning til at leve vores højeste formål.

Kronechakraet er knyttet til dit spirituelle liv. Det påvirkes af dine tanker og følelser om:

Spiritualitet, energi, Guddommelig vejledning, universel kilde, det kollektive ubevidste, tillid til en større plan, formål, væren.

Farve: Pink, hvid

Kropsområder: Hypofysen, hjernen og psyken.

I balance: Kronechakra handler om bevidsthed, visdom og om at være ét med verden. Du kan se verden og dig selv, uden at være fordomsfuld. Din højere bevidsthed er veludviklet, du forstår alt (også det der rækker ud over menneskehedens fatteevne). Et Krone chakra i balance oplever kun meget mennesker, oftest åndelige ledere og guruer. De fleste almindelige utrænede mennesker oplever kun denne balance i glimt. En person med et Kronechakra i balance formår at omsætte sine høje idealer og visioner i hverdagen, og kan formidle dette til andre.

I ubalance: Sindslidelser, psykoser, autisme man er lukket inde i sin egen verden. En ubalance mellem krop og sjæl.

Underaktiv: Er krone chakra underaktivt, er du ikke særlig opmærksom eller interesseret i spiritualitet. Du kan have modstand mod det som ikke kan vejes og måles. Du kan være stiv i dine tanker og holdninger.

Overaktiv: Hvis krone chakra er overaktivt kan du være fokuseret på det intellektuelle i

overdreven grad. Du kan være ‘afhængig’ af spirituel praksis og ignorere din krops behov.

Spirituelle fanatikere har et overstimuleret krone chakra og ser sig selv som Guds højre hån ,

deres jordforbindelse.

Fysiske udfordringer: Hjernelidelser, bevidsthedsforstyrrelser, psykiske lidelser og – sygdomme.

Psykiske udfordringer: Føle sig isoleret, ensom, bange for døden, svært ved at finde ro, utryg i verden.

Hvad kan jeg gøre: Krone chakra handler mere om IKKE at gøre, men at VÆRE. En bevidsthed om at “alt er godt” alt er som det skal være, og vi er alle sammen en del af en større plan. Accept af det som er, det der var og tillid til det der skal komme.

Det du giver energi vokser….. Hvad giver du energi og hvad dræner din energi?

Få et gratis livsbalance tjek – hvordan ser det ud med dine chakra og roder det i dit liv?